زنان اتیوپی
دسته بندی هادسته‌بندی نشده

پیدایش و ظهور قهوه

پیدایش قهوه در زادگاه قهوه یعنی کشور اتیوپی   پیدایش و ظهور قهوه داستان جالبی دارد. در واقع قهوه اولین…